MICHEL THOMAS | COUNTER STRIKE

---


Fotograf Michel Thomas
Counter Strike.80x120cm. Epson Canvas print. 2015.

Utgångspunkt för bilderna i serien är vår tid konflikter och skeende. Enligt Geneva konvention måste varje soldat i krig tydligt markera sitt land tillhörighet genom till exempel en flagga eller en gradbeteckning tillhördande en armé. Detta sker allt mer sällan i vår tid. Krimkriget, Syrienkriget är två exempel då inhyrda eller svårplacerade soldater ingår i konflikter. Vilka är dessa maskerade krigare? Var kommer de ifrån?
Fotograf Michel Thomas
Bilderna ingick i Köpenhamn Foto Festival och visades på Galleri Davidhall och i galleri Ping-Pong i Malmö. Fotograf Michel Thomas
All rights reserved © Michel Thomas